vineri, 20 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 9380 ha
Intravilan: 530,10 ha
Extravilan: 8850 ha
Populatie: 3197
Gospodarii: 1495
Nr. locuinte: 1601
Nr. gradinite: 5
Nr. scoli: 6


Numele localitatilor aflate in administratie: Hoceni, Barbosi, Deleni, Oţeleni, Şişcani, Tomşa
Asezarea geografica:
Comuna este situată în partea central-estică a judeţului Vaslui
Reşedinţa comunei, satul Hoceni, se află la 49 km depărtare de municipiul Vaslui
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Silvicultură
Apicultură
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Comerţ
Morărit
Construcţii
Valorificarea produselor agricole
Obiective turistice:
Monument al naturii "Teiul lui Palade" cu o vechime de 400 de ani
Biserica Sfântul Gheorghe - Hoceni
Biserica Sfânta Paraschiva - Şişcani
Fosta moşie a lui Alexandru Ioan Cuza şi mormântul fratelui său, Gheorghe Cuza, din cimitirul satului Barbosi
Placă comemorativă şi statuie (bust) Al. I. Cuza, în localitatea Barboşi
Monumente ale eroilor în satele Hoceni şi Deleni
Evenimente locale:
Festivalul comunei - prima duminică din luna august
Iarmaroc - 14 octombrie
Târg săptămânal - în fiecare zi de luni
Facilitati oferite investitorilor:
Acces la drumul european E 581 prin DJ 244 Hoceni-Creţeşti
Drumuri comunale asflaltate
Reţea telefonică fixă şi mobilă
Internet
Alimentare cu apă
Teren din proprietatea privată a Consiliului Local
Proiecte de investitii:
Sistem de colectare selectivă a deşeurilor - 28 platforme dotate cu europubele şi eurocontainere
Podeţ caşetat în localitatea Şişcani
Sistem de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Şişcani şi Tomşa